Untitled Documentuntitled

Plaatscharen

img art nr omsch bijlage
6101 029 160

Plaatschaar ABASTO: Serie AP29E - AP29E-300 - 30,0Kg - Lengte mes 160mm - Staalplaat tot 5mm 

6101 029 200

Plaatschaar ABASTO: Serie AP29E - AP29E-200 - 20,0Kg - Lengte mes 200mm - Staalplaat tot 6mm

 

6101 029 300

Plaatschaar ABASTO: Serie AP29E - AP29E-300 - 30,0Kg - Lengte mes 300mm - Staalplaat tot 4mm